noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

INFRASTRUKTURA WIK DZIERŻONIÓW

Rozległa sieć wodociągowa obsługiwana przez Spółkę z .o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie ma układ pierścieniowo-promieniowy.
Całkowita długość sieci wodociągowej - 508,3 km, w tym:
- długość sieci rozdzielczej - 241,6 km
- długość sieci wodociagowej magistralnej - 119,8 km
- długość przyłączy wodociągowych - 146,9 km

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej - 228,7 km, w tym:
- długość kanalizacji sanitarnej - 149,6 km
- długość kanalizacji ogólnospławnej - 11,0 km
- długość przykanalików - 79,1 km

W chwili obecnej Spółka z o.o. WiK w Dzierżoniowie - poza stałą rozbudową sieci wodociągowej kładzie spory nacisk na renowację sieci już istniejącej oraz jej wymianę.

Zgodnie z najnowszymi technologiami, podstawowym materiałem wykorzystywanym do budowy sieci - głównie sieci magistralnej i rozdzielczej- są rury PE > i PCV.

Intensywnie wymienia się również stare, niedrożne już przyłącza wodociągowe, zastępując je mało uciążliwymi w eksploatacji rurami polietylenowymi.

Sieć wodociągowa zasilana jest w wodę pochodzącą z następujących Stacji Uzdatniania Wody (SUW):

- SUW "Lubachów" w Zagórzu Śląskim - SUW w Kamionkach - SUW "Cicha" w Dzierżoniowie - SUW w Niemczy - SUW w Piławie Górnej przy ul. B.Chrobrego ("NOWAR") - SUW w Ostroszowicach - SUW "Góry Sowie" - SUW w Bielawie przy ul. Szewskiej ("Józefówek") - SUW w Bielawie przy ul. 1-go Maja ("Bester") - SUW w Jodłowniku


Oczyszczanie ścieków

Ścieki pochodzące tak z gospodarstw domowych jak też te, których producentem są zakłady przemysłowe - poddawane są procesowi oczyszczania w 3 oczyszczalniach obsługiwanych przez Spółkę. Są to oczyszczalnie:

Bielawa Dzierżoniów Piława Górna
Ścieki komunale z terenu Gminy Pieszyce (od 01.01.2014 r.) odprowadzane są nowo wybudowanym kolektorem sanitarnym do Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie.
Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 21.03.2023 r. Odwiedziło nas juz 4162141 osób